Gävle kommun har beslutat att upplåta ett område på totalt 300 000 kvadratmeter med en planerad total byggnation av 150 000 kvadratmeter för industri, logistik-, transport- och kontorslokaler intill E4:ans södra infart. En logistisk knutpunkt med stor potential enligt alla intressenters uppfattning.

Fastpartner kommer nu att vara det första företag som etablerar sig i Gävle kommuns expansion vid södra infarten. Den fastighet som förvärvats, består av en markyta på 21 220 kvadratmeter och en planerad byggnad på 2 700 kvadratmeter varav 1 600 kvadratmeter utgörs av kyl- och frysutrymmen. Den stora markytan är iordningställd för lastbilsuppställningar. Fastpartners VD Sven-Olof Johansson säger: ”Gävleregionen är den enda region förutom Stockholmsregionen som Fastpartner investerar i och har där en egen fastighetsförvaltning på plats. Dessutom är de fastigheter som planeras i detta område den typ av fastigheter som Fastpartner prioriterar. Därför ser vi även Panaxiafastigheten som ett första steg i en satsning i området. Det är också glädjande att två av Fastpartners viktigaste affärskontakter, Gävle kommun och Panaxia är involverade i denna affär. Vi är redan idag hyresvärd för Panaxias stora säkerhetscentrum i Riksby vid Bromma flygplats.”

Stockholm den 25 augusti 2009

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65
E-post: [email protected]

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88
E-post: [email protected]