Fastigheten Aga 2, som blir Beckmans nya hem, har en historia av innovation vilket lett till flera Nobelpris. Sommaren 2022 flyttar Beckmans designutbildningar in i den anrika tegelbyggnaden från 1912 med världsrykte. Med sin rymd och sitt ljusinsläpp är den mäktiga byggnaden förknippad med svensk industrihistoria och som ritad för det kreativa arbete en designstudent ägnar sig åt. Här får Beckmans studenter generösa gemensamma studios och ateljéer, verkstäder och ett bibliotek som stimulerar. I och med flytten ges Beckmans studenter förutsättningar som ligger helt i linje med nuet och morgondagens behov. Utöver spjutspetsutbildning inom form, mode och visuell kommunikation erbjuder Beckmans i och med flytten också en trygg, hållbar och stimulerande miljö med flexibla ytor och labb där olika discipliner kan mötas. Steget från city är nu inte heller särskilt långt. Det tar endast cirka 20 minuter från T-centralen till Beckmans med kollektivtrafiken.

– Vi på Fastpartner är väldigt glada över att välkomna Beckmans till Dalénum-området vilket är ett nytt stadsdelscentrum på Lidingö med ett komplett utbud av service och tjänster, säger Christine Wuopio, uthyrare på Fastpartner.

I och med Beckmans flytt till Lidingö, kan man säga att Beckmans flyttat hem igen då lärosätets ena grundare Anders Beckman (1907-1967) levde och verkade på Lidingö. Med Beckmans “hemkomst” till Lidingö blir ön ett unikt centrum för utbildningar med fokus på design då Beckmans goda grannar bland annat är Malmstens/Linköpings Universitet, Stillerska gymnasium och Nyckelviksskolan, den senare skolan en viktig rekryteringsbas för Beckmans Designhögskola.

– Här kan vi lägga grunden till en ny framåtblickande kreativ designcommunity. Vi kan skapa, odla, leva och arbeta, säger Karina Ericsson Wärn, rektor Beckmans Designhögskola.

Stockholm den 31 augusti 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Jenny Tallskog, Regionchef Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 72
E-post:
[email protected]

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 562 517 07
E-post:
[email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl 12:45.