Lidingö

Fogdevägen 4A,
183 64 Täby

Tel: 08 - 402 34 60

Jenny Tallskog

Regionchef Region 2

Telefon:08- 402 34 72

E-post:[email protected]

Fredrik Ekman

Områdeschef

Telefon:08-562 517 38

E-post:[email protected]

Gustav Kalm

Junior förvaltare

Telefon:08-562 517 14

E-post:[email protected]

Karl-Johan Zinn

Projektledare

Telefon:08-562 517 42

E-post:[email protected]

Rasmus Persson

Teknisk Förvaltare

Telefon:08-562 517 19

E-post:[email protected]

Hans Miettinen

Drifttekniker

E-post:[email protected]

Mathias Holmgren

Drifttekniker

E-post:[email protected]

Eva Littorin

Hyresadministration

Telefon:08-402 34 87

E-post:[email protected]