Pressrum

31 mars 2011Rapporter

Årsredovisning 2010

Fastpartners årsredovisning för 2010 finns nu tillgänglig på hemsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distribution ...

Läs hela

25 februari 2011Rapporter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

· Hyresintäkterna för perioden januari – december 2010 ökade med 0,8% och uppgick till 414,1 (410,9) MSEK. · Förvaltningsresultatet minskade t ...

Läs hela