Fastpartner har tecknat hyresavtal med VWR International i fastigheten Rånäs 1 med adress Fagerstagatan 12B i Lunda. Avtalet avser 2 613 kvadratmeter kontor och är förlängt till och med 2019-03-31.

Lokalerna kommer att anpassas till VWR under vintern och kommer att vara helt ombyggda i mars 2014.

– Lunda, Spånga och Vinsta utvecklas mycket starkt och vi ser en god efterfrågan från befintliga och nya hyresgäster i våra fastigheter. Det känns väldigt bra att vi tillsammans med VWR kan utveckla vår fastighet och deras verksamhet. Vi är glada för att VWR förlänger sitt hyresavtal med oss och ser fram emot ytterligare utveckling av våra fastigheter i Lunda, säger Håkan Bolinder, Regionchef på Fastpartner.

Stockholm den 7 november 2013

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.