År: 2009

25 februari 2009Rapporter

Bokslutskommuniké 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008         •  Förvaltningsresultat: 221,8 (170,0) MSEK, per aktie 4,37 (3,34) kr •  Hyresintäkter: 488,2 (381, ...

Läs hela