År: 2008

25 februari 2008Rapporter

Bokslutskommuniké 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007         ·  Resultat per aktie: 7,16 (6,18) kr ·  Hyresintäkter: 381,5 (320,5) MSEK ·  Förvaltningsresul ...

Läs hela