Bokslutsrapport per 1998-12-31

.
————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/1999/02/25/20041019BIT21690/wkr0001.pdf Hela rapporten