Bokslutskommuniké för 2014 finns som audiocast här!