VERKSAMHETEN
Fastpartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför allt i Stockholmsområdet.
Göteborg och Gävle är andra prioriterade orter. Med undantag för 2 fastigheter i Norge innehåller
fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattade per årsskiftet totalt 470.116 kvm. Andelen kommersiella fastigheter med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 77% av beståndet och resterande 23% utgörs av bostäder.

KONCERNENS RESULTAT
Fastighetsrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 13,2 (26,7) MSEK. Resultatet är belastat med avskrivningar på byggnader om 29,2 (28,7), nedskrivningar om 2,0 (0) MSEK och inkluderar vinster vid försäljningar om 18,8 (29,1) MSEK.

Riskkapitalrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på -7,8 (-3,1) MSEK, där resultatet är belastat med 8,3 (0) MSEK i nedskrivningar och gottskrivet med 10,0 MSEK genom att bolagets skuld till Compactor Fastigheter AB genom en uppgörelse nedsatts med motsvarande belopp.

Efter skatt uppgår koncernens resultat till 0,4 (23,6) MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)
eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se