Vid Fastpartner bolagsstämma den 21 april beslutades att Fastpartners valderedning skulle bestå av två representanter för de största aktieägarna samt en representant för de mindre aktieägarna.

I valberedningen kommer ingå Sven-Olof Johansson som representant för Compactor Fastigheter AB, Thomas Ericsson, som representant för Metroland B.V samt Roland Martin-Löf.

Den som önskar komma i kontakt med valberedningen ombedes kontakta bolagets växel.