Fastpartner har träffat ett femårigt hyresavtal avseende en lokal på 12 100 kvadratmeter i fastigheten Näringen 10:4 i Gävle. Hyresgästen är Electroengine Production AB. Bolaget som är tämligen nystartat har 14 patent relaterade till elektriska drivlinor för fordon . Bolaget startar sin verksamhet omgående i lokalerna och enligt Electroengines utvecklingsplan kommer lokalerna att successivt tillträdas under en treårsperiod.

Fastpartners fastighetschef Svante Hedström säger ”Denna uthyrning är ett mycket bra exempel på hur samverkan mellan hyresgäster, regionala företrädare, Gävle Kommun och vår organisation lett fram till etablering i vår fastighet där vi har lokaler anpassade för Electroengines särskilda behov. Det gemensamma arbetet är ett lagarbete i positiv anda med tydliga mål”.

Näringen 10:4 omfattar cirka 18 000 kvadratmeter. I fastigheten finns sedan tidigare NCC Construction, Selga, Fjärrvärmebyrån, E.on, Bravida och Telespecialisten. Med denna uthyrning är nu fastigheten fullt uthyrd så när som på 1 000 kvadratmeter.

 

Stockholm den 24 september 2010

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65
Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88