Fastpartner publicerade den 26 mars 2020 ett pressmeddelande om publicering av Fastpartners årsredovisning för 2019. I det pressmeddelandet fanns en hänvisning till att offentliggörandet ”var i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning”. Den rätta formuleringen ska vara att offentliggörandet är i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden.

Stockholm den 27 mars 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2020 kl 13:45.