Pressmeddelande 2/11 2004

Planändringen klar för ”Folkanhuset”

Miljödepartementet har beslutat att avslå överklagandet gällande ändrad detaljplan för ”Folkanhuset” kv. Krejaren 2, på Östermalmstorg i centrala Stockholm. Beslutet ger ägarna, Fastpartner och Peab, möjlighet att gå vidare i förädlingsprocessen att skapa en ny byggnad med minst 10.000 m² uthyrningsbar yta.

Sven-Olof Johansson
Verkställande direktör
08-402 34 65 (direkt)
08-402 34 60 (växel)
————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se