Christopher Johansson, marknadschef på Fastpartner sedan 2015, har nu även utsetts till vice VD i bolaget. Christopher började arbeta inom Fastpartner 2012. Tidigare anställningar har varit inom bank-och finansieringssektorn, däribland Swedbank och Danske Bank. Christopher Johansson är 39 år och teknologie doktor inom datalogi från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Stockholm den 5 juli 2016

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65