Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Fast Partner AB (publ) kallas härmed till ordinarie
bolagsstämma torsdagen den 15 april 2004 kl 16.00 att avhållas på hotell
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, (Stureplan), Stockholm.

Hela kallelsen finns bilagt till detta pressmeddelande.

Fastpartner AB's årsredovisning 2003 finns fr o m onsdagen den 17 mars
2004 på bolagets hemsida www.fastpartner.se.

Den tryckta årsredovisningen 2003 skickas till aktieägarna per post den
23 mars 2004 från vilket datum den också finns att beställa hos
Fastpartner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, tfn 402 34 60.

Fastpartner AB

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/16/20040316BIT00230/wkr0001.doc Hela kallelsen
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/16/20040316BIT00230/wkr0002.doc