Hela kallelsen finns bilagt i detta pressmeddelande eller kan hämtas på hemsidan www.fastpartner.se.