Fastpartner och Gourmet Food, verksam som livsmedelsimportör och restauranggrossist, har träffat ett hyresavtal som innebär att Gourmet Food flyttar från Slakthusområdet till Fastpartner i Västberga.

Den nya anläggningen om sammanlagt 6 450 kvadratmeter kommer att ligga på Fastpartners fastigheter i Västberga och avser en nybyggnation på 4 120 kvadratmeter lager och 1 760 kvadratmeter kontor samt ny- och ombyggnad på 570 kvadratmeter i redan befintlig fastighet.

Årshyran inklusive parkering uppgår till cirka 10 MSEK. Beräknad byggstart uppskattas till halvårsskiftet 2015 med beräknad inflyttning under första halvåret 2017.

Byggnadsprocessen kommer att utgöras av ett nära och fortlöpande samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst för att nå bästa möjliga resultat. Fastigheten kommer att uppföras och certifieras enligt Green Building.

Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner, säger ”Slakthusområdet är idag Europas största partihandelsområde för kött, fläsk och charkuteriprodukter. Drygt 250 företag, de flesta inom livsmedelsindustrin, är verksamma här. Stockholmsregionens snabba tillväxt medför en kraftig ökning av efterfrågan på bostäder. Det finns en uppenbar risk att Slakthusområdets verksamheter kommer att trängas ut av bostadsbebyggelser. Detta skapar stora problem då många av livsmedelsföretagen har ett omfattande samarbete och därför är beroende av närheten till varandra. Det nu träffade hyresavtalet ger ett kvitto på att Västbergaområdet med bland annat sina kommunikations- och logistiska fördelar mycket väl kan bli ett mycket bra alternativ för fler än Gourmet Food. En sådan utveckling skulle innebära ett stort lyft för hela Västberga.”

Lars Bengtsson, VD för Gourmet Food, säger ”De nya lokalerna ger oss inte bara utmärkta förutsättningar för att stärka vår redan starka roll som Stockholms ledande restauranggrossist utan även att expandera. Lokalerna ger också möjlighet till fortsatt utveckling både produkt-, volym- och omsättningsmässigt och även möjlighet till förädling av produkter. Läget är dessutom utmärkt logistiskt sett, vilket varit viktigt för att kunna både bibehålla och stärka vår redan höga tillgänglighet och servicenivå.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB

Tel: 08-402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 10:30 den 16 maj 2014.