Den av Fastpartner och PEAB gemensamt ägda fastigheten Krejaren 2 (Folkanfastigheten) kommer nu att kunna rivas och ersättas med en fastighet med kontor, butiker och bostäder.

Detta är möjligt genom en ändrad detaljplan som, i enlighet med fastighetsägarens önskemål, nu har vunnit laga kraft. Rivning och nybyggnad kommer att sättas igång under hösten.

Ägarna känner stor lättnad över att kunna sätta punkt för den långa överklagandeprocessen och att äntligen få förverkliga planerna på att bygga den fastighet som ska ge staden ett mer levande Östermalmstorg. Fastigheten ska bli ett komplement till nuvarande bebyggelse och bidra till att förstärka torgets nuvarande karaktär.

Fastpartner AB PEAB AB

För ytterligare information kontakta
Sven-Olof Johansson
Verkställande direktör Fastpartner AB
08- 402 34 65 (direkt)
08- 402 34 60 (växel)