Fastpartner har förvärvat fastigheten Uppfinnaren 1 av Oscar Properties för en köpeskilling om 849 MSEK efter avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 16 200 kvadratmeter. Fastigheten innehåller enbart kontorsytor och är belägen på Valhallavägen i Stockholms innerstad på Östermalm. Största hyresgästen PRV, vilka hyr 13 200 kvadratmeter, har förlängt sitt hyresavtal till 2026. Av övriga hyresgäster kan nämnas Acne som flyttar in i april 2018.

Fastigheten har idag ett hyresvärde på cirka 44 MSEK som kommer att öka till cirka 57 MSEK efter 2020 med de nya avtal som är tecknade. Fastigheten har direkt närhet till tunnelbana och bussar. Fastpartner stärker sin position i Stockholmsområdet och erbjuder nu en bra kombination av fastigheter från absolut centrala Stockholm till Stockholms närförorter.

Förvärvet innebär att Fastpartners årliga förvaltningsresultat initialt ökar med 30 MSEK efter finansiering för att under 2020 öka med cirka 42 MSEK. Fastpartner tillträder fastigheten den 1 december 2017.

Stockholm den 8 november 2017

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen finns tillgänglig på www.fastpartner.se