Fastpartner har tecknat hyresavtal med Shimadzu, Maui Jim Nordic AB, Hugo Tillquist AB samt TGA Utbildning AB som ingår i Academedia-koncernen.

Uthyrningarna avser cirka 3 100 kvm kontors- och utbildningslokaler i Fastpartners kontorskluster Kista Bright med attraktivt läge intill E4:an, tunnelbanan samt förbifart Stockholms kommande av- och påfart i Akalla.

Det samlade hyresvärdet uppgår till cirka 6 MSEK per år.

Vi är väldigt glada att ytterligare aktörer väljer att etablera sig i Kista Bright. Det visar att vår produkt är attraktiv och anpassningsbar efter kundens behov säger Filip Dolata, Områdeschef på Fastpartner.

Fastpartner och Stockholms Stad har nyligen ingått markanvisningsavtal där parternas intention är att utveckla området Kista Bright till en urban stadsdel med en mix av kontor, hotell, service, utbildning, vård och bostäder. Under kommande år kommer området att utvecklas med ytterligare byggnader och totalt kommer det tillskapas cirka 30 000 kvm yta för kontor, handel och service.

Vi ser fram emot att tillsammans med Stockholms Stad utveckla Kista Bright till att bli Kista Science Citys nya huvudentré från förbifart Stockholm, avslutar Filip Dolata.

Stockholm den 27 september 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Patrik Arnqvist, Regionchef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 89

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 september 2019 kl 11:30.