Fastpartner har tecknat avtal med Kriminalvården, Johnson Controls Systems & Service AB, MR Svets och Sliptjänst AB avseende nya lokaler i kvarteret Amerika i östra delen av Norrköping. Därutöver har flertalet hyresgäster såsom Tupac AB och PreZero Recycling AB utökat sina befintliga förhyrningar. Området har utvecklats till ett citynära och modernt verksamhetsområde som erbjuder en blandning av kommersiella verksamheter, samhällsservice, närservice, restaurang, bageri och kontor. I Amerika finns ett komplett helhetserbjudande för befintliga och nya hyresgäster.

Kriminalvården flyttade den 1 mars i år in i lokaler på 1 204 kvm vilka är helt i nyskick. De kommer att bedriva operativ och administrativ verksamhet i lokalerna. Lokalen har ett tillgängligt läge på bottenplan med garage och effektiva kontor på övre plan.

Johnson Controls Systems & Service AB flyttade in redan under 2020 och hyr 2 468 kvm. Deras verksamhet har vuxit och bolaget innehar en stor del av marknaden för en viss typ av kylaggregat. Lokalens flexibilitet, generösa takhöjd och antalet portar skapar rätt förutsättning för en hyresgäst som fortsätter att växa.

MR Svets, Sliptjänst AB, Tupac AB och PreZero Recycling AB hyr sammantaget dryga 12 000 kvm inom fastigheten med blandade verksamheter.

– Det är verkligen jättekul att så många attraktiva och stabila hyresgäster har valt att etablera sig hos oss på Fastpartner. Vi arbetar alltid med att anpassa våra lokaler efter hyresgästernas önskemål och behov för att ge kunden vad den efterfrågar. Samtliga våra nya hyresgäster har tack vare det fått kontor samt lager- och produktionsytor vilka stödjer deras affär fullt ut ochvi ser fram emot ett långsiktigt samarbetekommenterar Anders Strömlid, Förvaltare på Fastpartner.

Vi har sedan länge ett pågående arbete med uppgradering av fastigheten Amerika 3 där vi väljer att fokusera på hållbarhet, ny teknik, ändamålsenligt lokalutbud tillika prydlig och funktionell utemiljö. Här ser jag att vi har lyckats med vår målbild och våra hyresgäster är ett kvitto på att vi arbetar helt rätt säger Jenny Tallskog, Regionchef på Fastpartner.

Stockholm den 10 juni 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Anders Strömlid, Förvaltare Fastpartner AB
Telefon: 0706-17 22 60
E-post: [email protected]

Jenny Tallskog, Regionchef Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 72
E-post:
[email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2021 kl 10:00.