Fastpartner har tecknat nya avtal med Jeven AB och Björnänge Logistik & Förråd AB, BLF, som innebär att ytterligare 2 600 kvm förhyrs. Efter dessa uthyrningar innebär det att Jeven AB hyr totalt 2 300 kvm och Björnänge Logistik & Förråd AB hyr totalt 3 800 kvm. Jeven verkar inom tillverkning och försäljning av ventilationslösningar till professionella kök. Björnänge Logistik & Förråd, BLF, är ett 3:e parts logistikföretag.

Fastigheten Björnänge 5:1 har en uthyrningsbar yta på 40 300 kvm och fortsätter nu att fyllas med nya hyresgäster och verksamheter. Fastigheten inhyser idag 25 företag i varierande storlek vilka sysselsätter drygt 100 anställda i byggnaden. Företagsstrukturen börjar hitta sina former i Söderhamn och vi ser en tydlig efterfrågan och tillväxt i marknaden. ”Vår uthyrare Mathias Bohlin har givit oss väldigt positiva effekter i sina kontakter med näringslivet i Söderhamnsområdet” säger Fredrik Thorgren, Fastpartners Regionchef i Gävleborg.

Stockholm den 23 februari 2016

För vidare information vänligen kontakta

Fredrik Thorgren, Regionchef Fastpartner AB
Tel: 026-12 32 84

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88