Fastpartner AB (publ) har ingått avtal med HQ Bank AB om att HQ Bank AB skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie inom ramen för OMX Nordic Exchange Stockholm ABs (Börsens) system för likviditetsgaranti. Fastpartner AB (publ) har sedan tidigare avtal med Remium vilket kommer att kvarstå. Syftet med det nya avtalet är ytterligare främja likviditeten i aktien.

Avtalen innebär i korthet att likviditetsgaranterna ställer köp- och säljkurs i Fastpartners aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser.

Stockholm den 7 maj 2009

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD, Fastpartner AB.
Tel: 08-4023465
E-post: [email protected]