Fastpartner har emitterat de första certifikaten under bolagets nyupprättade företagscertifikatprogram. Emissionen uppgick till 1 100 MSEK med löptider om 3 – 12 månader. Certifikatprogrammet har ett rambelopp om 2 000 MSEK.

Arrangör för certifikatsprogrammet är Handelsbanken och emissionsinstitut är Swedbank och Handelsbanken.

Stockholm den 22 november 2017

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen finns tillgänglig på www.fastpartner.se