Fastpartner har tecknat ett kreditavtal om 250 MSEK med Danske Bank i Sverige. Avtalet innebär att Fastpartner förstärker sin beredskap och position inför kommande affärstransaktioner.

I likhet med det befintliga kreditavtalet med Svenska Handelsbanken kommer även detta avtal att inverka positivt på bolagets finansiella kostnader och likviditetshantering.

För ytterligare information kontakta
Sven-Olof Johansson
Verkställande direktör
08-402 34 65 (direkt)
08-402 34 60 (växel)