Fastpartner har tecknat hyresavtal med Infranord AB, Larmia Control AB samt Trimtec AB avseende totalt cirka 2 100 kvadratmeter kontor och lager i Fastpartners kontorskluster Kista Bright på Finlandsgatan i Kista Science City.

Infranord och Trimtec tillträdde sina nya lokaler den 1 oktober och Larmia Control AB:s lokal utvecklas under vintern och beräknas stå klar för inflyttning i början av 2021. 

Larmia Control AB är först in i Microsofts tidigare lokal där Fastpartner tagit fram ett nytt koncept med bland annat möblerade och inflyttningsklara kontor samt bemannad reception, lunchrestaurang och café, stora gemensamhetsytor innehållande hörsal, utbildningssalar och konferensrum.

Området kring Finlandsgatan i Kista Science City är under stark tillväxt. Fastpartner och Stockholms stad arbetar fram en ny detaljplan som för närvarande är ute på samråd. Syftet med planen är att utveckla området till en urban stadsdel med en mix av kontor, hotell, service, utbildning och bostäder. Finlandsgatan kommer att utvecklas till en modern stadsgata med cirka 2 000 nya bostäder med tillhörande närservice för de som bor och jobbar i området.

Konceptet och områdets framtida utveckling har väckt mycket stort intresse i diskussioner med potentiella hyresgäster och vi ser fram emot att utveckla konceptet ytterligare tillsammans med kommande hyresgäster säger Filip Dolata, Områdeschef på Fastpartner.

Stockholm den 23 oktober 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Patrik Arnqvist, Regionchef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 89

Filip Dolata, Områdeschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 562 517 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl 10:00