Fastpartner har tecknat ett 5-årigt avtal på 5 500 kvadratmeter med MTAB Transport & Spedition AB. MTAB är ett nordiskt transportföretag som erbjuder effektiva specialtransporter och lager samt hanterar ömtåliga och värdefulla föremål och produkter. Det nya avtalet träder i kraft den 1 maj 2014

Fastpartner har även tecknat ett avtal på 2 300 kvadratmeter med Fruedenberg Simrit AB. Simrit producerar ett av marknadens bredaste program gällande tätningar, antivibrationskomponenter och formdetaljer i polymera material. Det nya avtalet träder i kraft den 1 juli 2014.

Bland övriga hyresgäster i fastigheten kan nämnas ApoEx, 4Transport och ByggMax. Uthyrningen i fastigheten Riksby 1:13 går bra och fastigheten erbjuder ytterligare lokaler i ett fantastiskt läge nära Bromma Flygplats.

– Lokalerna håller för närvarande på att byggas om för de nya hyresgästerna MTAB och Fruedenberg Simrit. Vi fortsätter att utveckla fastigheten tillsammans med nya och gamla hyresgäster. Vi ser fram emot nya verksamheter i lokalerna, säger Svante Hedström, Fastighetschef på Fastpartner.

– Jag brinner för att leverera det som många kanske inte förväntar sig av ett nordiskt transportföretag. Avancerade produkter och tjänster som skapar ett mervärde för våra kunder och med en kvalitet utöver det vanliga, säger Simon Fors, VD på MTAB.

– Vi ser fram emot att etablera oss i nya lokaler i Bromma. Vi kan här erbjuda våra befintliga och nya kunder kundunika lösningar och innovationer inom vårt program avseende tätningar, antivibrationskomponenter och formdetaljer i polymera material säger Mark Syer, VD på Freudenberg.

Stockholm den 17 februari 2014

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65      

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.