Fastpartner har tecknat avtal med Citroën Sverige AB om förhyrning av ca 5700 kvm kontor, bilhall och verkstad i Lunda industriby i Stockholm. Kontraktet som löper på 10 år skall successivt tillträdas 1 juni 2006 – 1 januari 2007. Hyresvärdet uppgår till c:a 8,5 MSEK per år.

Lokalerna skall moderniseras och anpassas för Citroëns ändamål och en ny byggnad skall uppföras med stöd av bolagets byggrätter i området.

Citroëns VD Jean Baptiste Thomas säger i en kommentar: ”Citroën har kraftigt ökat sin försäljning i Sverige de senaste åren och för att kunna fortsätta den positiva utvecklingen och expandera ytterligare behöver företagen nya lokaler. Vi har funnit dessa i Lunda Industriby och är mycket nöjda med vårt kontrakt. Här får Citroën möjlighet att bygga upp en helt ny anläggning som korresponderar med märkets värden och tydligt visar märkets identitet. Den nya anläggningen kommer att bli en föregångare för andra anläggningar.”

”Citroëns etablering i ett av våra större förvaltningsområden, stärker karaktären som handels- och logistikområde”, säger Sven-Olof Johansson VD i Fastpartner AB