Fastpartner har under hösten presenterat flertalet uthyrningar i Hemsta Företagspark. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen och skapar ett nytt kontorserbjudande under konceptet Fastoffice. Det vänder sig till företag som är för stora för det klassiska kontorshotellet men likväl efterfrågar en flexibel förhyrning med gemensamma ytor och gemenskap med andra företag. Lokaler i olika storlekar skapas på en yta motsvarande cirka 2 300 kvadratmeter och med tillgång till övrig service i fastigheten. Anpassning av lokalerna kommer att påbörjas under hösten och inflyttning kan ske under våren nästa år.Som ett led i utvecklingen, och för att lyfta fram vårt attraktiva hyreserbjudande, byter Fastpartner namn på Hemsta Företagspark till Hemsta Works.Hemsta Works är beläget i södra delen av Gävle i området Hemsta och erbjuder en blandning av olika typer och storlek av kommersiella ytor samt kontorshotell. Sedan tidigare finns en aktivitetsarena och ett gym etablerat och tillsammans med den nya restaurangen Heat skapas ett attraktivt helhetserbjudande för befintliga och potentiella hyresgäster.
– Genom tillskapandet av dessa nya kontorsytor så faller ytterligare en pusselbit på plats och vi kan nu erbjuda hyreslösningar för många olika typer av kontorsetableringar. Under nästa år kommer Fastpartner även att presentera attraktiva förändringar i den utvändiga miljön. Vi ser med tillförsikt fram emot den fortsatta utvecklingen av området, säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner. 

Stockholm den 3 november 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Fredrik Thorgren, Regionchef Fastpartner AB

Tel: 026 – 12 32 84

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2020 kl 14:00.