Fastpartner har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med Lindex Sverige AB i Märsta Centrum. Hyresavtalet omfattar cirka 770 kvadratmeter och inflyttning är planerad till våren 2017.

Uthyrningen är ett led i den centrumutveckling som just nu pågår i Märsta Centrum. Fastpartner har under hösten startat utbyggnaden av centrumet med ytterligare 20 000 kvadratmeter. Utbyggnaden omfattar två fristående butiksbyggnader samt ett nytt parkeringsgarage med cirka 300 platser. För de nya lokalerna har hyresavtal redan tecknats med ICA Kvantum, Apotek Hjärtat samt Folktandvården. Fastpartners satsning i Märsta Centrum har skapat en stor efterfrågan på lokaler i centrumet.

Totalt omfattar ”Projektet Nya Märsta Centrum” byggrätter om ca 38 000 kvadratmeter. Centrumet har nyligen fått ett helt nytt bibliotek och konsthall och en ny byggnad har uppförts för Kulturskolan. Märsta Centrum kommer under kommande år att fortsätta växa med bostäder, butiker och kontor. Märsta Centrum är en av Fastpartners sju centrumanläggningar i Storstockholmsområdet.

– Den nya bebyggelsen i Märsta Centrum är en hörnsten i skapandet av ett levande stadscentrum med ett rikt utbud av butiker, restauranger, samhällsservice, bostäder och kultur för invånarna i Sigtuna kommun säger Patrik Arnqvist, Regionchef på Fastpartner.

Stockholm den 1oktober 2015

För vidare information vänligen kontakta: Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 14:00 den 1oktober 2015.