Fastpartner har i sitt Kista-bestånd tecknat ett flertal nya hyresavtal med bl.a. Brady, Diagona, Great Security, Perific Technologies och Proffssystern. Totalt summerar den nytecknade ytan till 2 713 kvm, vilket är en mycket stark inledning av 2016. ”Vi fokuserar på att leverera en marknadsledande produkt och att arbeta nära våra hyresgäster. Med dessa nyuthyrningar i ett växande och attraktivt Kista, får vi ett kvitto på att vårt arbete är framgångsrikt och uppskattat” säger Patrik Arnqvist, Regionchef på Fastpartner.

Fastpartner äger idag sju fastigheter i Kista med en uthyrningsbar yta om cirka 57 000 kvm vilken i huvudsak utgörs av kontor med inslag av restauranger och butiker.

Stockholm den 26 april 2016

För vidare information vänligen kontakta

Christopher Johansson, Marknadschef, Fastpartner AB
Tel: 08 – 562 517 07

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88