Som ett led i koncentrationen av fastighetsbeståndet till Stockholm och Gävle har Fastpartner sålt resterande två fastigheter i Norge genom att samtliga aktier i det norska dotterföretaget har avyttrats. Försäljningen som avräknas 2005 medför ingen resultateffekt.