Fastpartners riskkapitalrörelse omfattar idag 7 aktiva bolag, däribland internetbyrån VUE Interactive. Genom avyttringen erhålls aktier i Dacke Group Nordic AB, som genom en apportemission förvärvar hela VUE Interactive. Försäljningen resulterar i en mindre vinst.

Dacke Group Nordic AB är noterade på Nya Marknade vid OM Stockholmsbörsen. Koncernens målsättning är att bli ledande inom nordisk marknadskommunikation utifrån ett industriellt synsätt.