Fastpartner har via sitt samägda bolag med Slättö, av vilket Fastpartner äger 40%, avtalat om försäljning av bostäder till ett underliggande värde om 1 320 MSEK. Köpare är en fond förvaltad av Barings. Barings är en internationell kapitalförvaltare med drygt 300 miljarder USD under förvaltning.

Affären omfattar cirka 25 000 kvadratmeter bostäder, drygt 600 lägenheter, som ska uppföras i form av hyresrätter i Spånga inom Stockholms stad. Tillträde sker vid lagakraftvunnen detaljplan och köparen finansierar byggnationen under projektets uppförande. Den preliminära projektvinsten för det samägda bolaget beräknas uppgå till cirka 180 MSEK.

– Affären med Barings är glädjande för Fastpartner och för samarbetet med Slättö. Med sin kompetens inom bostadsutveckling har Slättö varit värdeskapande i processen att utveckla den första etappen av detta projekt, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

– Vi har inom denna affär utvecklat en ny relation med Barings vilket känns positivt för framtida samarbeten och affärer. De är en stark och skicklig partner, säger Johan Karlsson, VD på Slättö.

Stockholm den 31 januari 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 kl 15:50.