Vid Centralparken i Näsby Park, Täby, ligger Nytorpsområdet med företrädelsevis bebyggelse för företag, skolor och lättare industri. Det centrala läget med närheten till friluftsområdet i Centralparken, Norskogsbadet samt skolor och bra kommunikationer gör också området mycket lämpat för bostadsbebyggelse.

Fastpartner, som är en av de större fastighetsägarna i Täby med fastigheter i bland annat Nytorp, har tillsammans med andra fastighetsägare i området samt Täby kommun utrett möjligheterna att komplettera området med nya bostäder.

Fastpartner AB och Besqab AB har tecknat ett samarbetsavtal för att gemensamt driva fram och genomföra de delar av det nya bostadsområdet som ligger på Fastpartners fastighet, vilket innebär drygt 150 lägenheter av de totalt ca 300 planerade för området.

– Som en av de större lokala aktörerna tycker vi det är roligt att kunna bidra till utvecklingen i en attraktiv del av Täby, säger Sven-Olof Johansson VD på Fastpartner.

Arbetet med att förändra detaljplanen för att möjliggöra bostadsbebyggelse har startat i samarbete med Täby kommun. Planerad byggstart är 2013 med en möjlig första inflyttning 2014.

– Nytorp är ett spännande område som knyter ihop Näsby Park och Täby Centrum. Detta är en viktig pusselbit för att få ihop de centrala delarna av Täby, säger Freddie Norvell vVD på Besqab.

Frågor beträffande projektet besvaras av:

Fastpartner AB
VD Sven-Olof Johansson på telefon: 08-402 34 65
Fastighetschef Svante Hedström på telefon: 08-402 34 88

Besqab AB
vVD Freddie Norvell på telefon: 08-630 16 00
Affärschef Projektutveckling Bostad Lotta Niland på telefon: 08-630 16 00