Fastpartner har förvärvat tomträtten Avesta 1 i Lunda/Spånga och fastigheten Löjan 13 i Södertälje. Hyresvärdet uppgår till 9,7 MSEK per år. Fastigheterna som tillträds per 1 juni beräknas ge ett resultattillskott på drygt 3 MSEK per år. Total köpeskilling uppgår till 59 MSEK.

Vidare har fastigheten Svanen 9 i Tranås sålts med tillträde den 1 juli. Försäljningspriset uppgår till 22 MSEK vilket med 7,0 MSEK överstiger värdet enligt balansräkningen.