Fastpartner har förvärvat tre fastigheter av Akelius Fastigheter AB i Gävle samt Söderhamn för tillhopa 196 MSEK. Fastigheterna som är på tillsammans 84.000 kvm hyrs idag av Ericsson (i Gävle) och Emerson (i Söderhamn) . I samma affär har en bostadsfastighet i Västerås sålts till Akelius för 61 MSEK. Försäljningen resulterar i en vinst om 16 MSEK. Med anledning härav justerar Fastpartner upp tidigare lämnad prognos för 2005 till 140 MSEK före skatt och orealiserade värdeförändringar.

Under de närmaste tre åren som avtalen löper kommer de förvärvade fastigheterna att ge närmare 100 MSEK i driftsöverskott.

”Affären är linje med vår strategi och vi bedömer att fastigheterna har en god potential och är ett bra komplement till vår Gävleförvaltning,” säger Sven-Olof Johansson, VD i Fastpartner AB.

” Vi får ett mer koncentrerat fastighetsbestånd och utökar innehavet av bostäder. Det överensstämmer med vår affärsidé och strategi” säger Jan-Erik Höjvall, VD i Akelius Fastigheter.