Fastpartner har förvärvat 50% av HB Näringshuset som äger fastigheten Näringen 5:1 i Gävle av ICA Fastigheter Sverige AB. Köpeskillingen är baserad på ett fastighetsvärde om 32 MSEK. Fastpartner äger sedan tidigare resterande 50%, och har sedan länge förvaltat fastigheten.
Fastigheten omfattar knappt 16.000 kvm industri och lageryta och kan fullt uthyrd ge c:a 6 MSEK i kallhyra men är idag vakant till c:a 30%.

I Västberga söder om Stockholm har Fastpartner tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Aare Grafisk Produktion AB som är ett av Sveriges ledande screentryckerier. Ytan är c:a 1400 kvm och årshyran 1,5 MSEK. Inflyttning är planerad till 1 december.

Samarbetet med Sandvik Coromant i Västberga går vidare. Fastpartner och Sandvik har kommit överens om att vissa lokaler ska förädlas i Västberga, vilket kommer att innebära en investering på knappt 25 MSEK och ett hyrestillägg på knappt 2 MSEK.