Fastpartner och Segulah har träffat ett hyresavtal i den snart inflyttningsklara fastigheten Krejaren 2, med adress Östermalmstorg 1, Stockholm. Lokalen är på drygt 1 000 kvadratmeter. Avtalet löper på fem år och inflyttning sker under april 2010.

Enligt Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner, passar Segulah mycket väl in i den mix av välrenommerade och långsiktiga företag som Fastpartner söker till denna specifika fastighet. Trots den kärva kontorsmarknaden i Stockholm är intresset stort för kvarvarande kontorslokaler. Fastigheten kommer att erhålla certifikat enligt Green Building programmet.

Christian Sievert, VD för Segulah Advisor AB, anser att det exceptionella läget, rationella lokaler i ett plan med bra arbetsmiljö och inte minst att som hyresgäst själv få utforma lokalens design har varit avgörande faktorer vid valet av den nya lokalen.

Stockholm den 27 oktober 2009