Fastpartner har tecknat avtal med Visma Services om förhyrning av c:a 1.100 kvm kontor i Märsta Industriby. Kontraktet löper på fem år och skall tillträdas så snart som möjligt. Hyresvärdet uppgår till 1,2 MSEK per år.

”Vi flyttar in i ändamålsenliga lokaler som väl stämmer överens med vår målsättning om framtida expansion” säger Mikael Widén, kontorschef för Visma Services AB.

”Det känns väldigt roligt att ett så offensivt satsande företag som Visma valt just Märsta som etablering” säger Sven-Olof Johansson, VD i Fastpartner i en kommentar.

Visma är en ledande aktör på den nordiska marknaden för programvaror och tjänster för ekonomisk redovisning. Moderföretaget Visma är noterat på Oslo-börsen och hade 2004 en omsättning på nära 2 000 miljoner svenska kronor.