Fastpartner har tecknat ett 12-årigt hyresavtal omfattande cirka 7 200 kvm med Lundqvist Maskin & Verktyg (”LMV”) som flyttar sin nuvarande verksamhet från Solna och Upplands Väsby till fastigheten Skebo 2, i Lunda Företagsområde i Spånga. Inflyttningen beräknas ske under första kvartalet 2019.

LMV specialiserar sig på ett kundanpassat sortiment av verktyg, maskiner, svetsutrustning och industriförnödenheter i kombination med teknisk spetskompetens och smarta logistiktjänster. Lokalen anpassas till LMV:s verksamheter som framförallt avser butik, svetsservice, utbildning, lager och säljkontor.

– LMV:s olika verksamheter kommer att generera många nya besökare till Lunda Företagsområde som är ett modernt och efterfrågat Företagsområde. Fastighetens anpassning innefattar också miljöinsatser för övriga hyresgäster i fastigheten, allt i enlighet med Fastpartners miljöpolicys, säger Håkan Bolinder, Regionchef på Fastpartner.

– För oss passar Lunda Företagsområde utmärkt då tillgängligheten både för besökande kunder och våra logistiktjänster idag är bra och i framtiden kommer att vara optimalt när Förbifart Stockholm står färdigt, säger Ulf Johansson, VD på LMV.

Stockholm den 29 juni 2018

För vidare information vänligen kontakta:

Håkan Bolinder, Regionchef Fastpartner AB
Tel: 08-402 34 74

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08-402 34 88

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 11:00 den 29 juni 2018.