Fastpartner har tecknat ett 15-årigt hyreskontrakt med AB Gavlegårdarna på cirka 6 100 kvadratmeter i fastigheten Hemsta 11:11/15:7. Kontraktet börjar preliminärt löpa den 1 mars 2015. Lokalerna kommer att anpassas för att inrymma Gavlegårdarnas huvudkontor, kundcentrum, garage och verkstad.

Fastigheten Hemsta 11:11/15:7, där Ericsson hade sin Gävlefabrik, består av tre stycken byggnader om totalt cirka 45 000 kvadratmeter fortsätter nu att fyllas med nytt innehåll. Sedan tidigare finns Grönlunds Trafikskola, Byggnadsautomation och Fastpartners regionkontor i en av byggnaderna.

Efter konstruktiva diskussioner mellan parterna går nu ombyggnationen in i en projekterings- och byggnadsprocess. Enligt parternas övertygelse kommer det här igenom skapas ett helt nytt koncept för Gavlegårdarna.

”Det känns bra att ha blivit hyresvärd åt Gavlegårdarna och vi är helt övertygade om att detta är starten på nästa fas i fastighetens mångåriga historia” säger Anders Svensson, Fastpartners Regionchef i Gävleborg.

”En mycket viktig uthyrning för vårt fortsatta utvecklingsarbete med Hemsta-fastigheten” säger Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner.

Stockholm den 27 augusti 2014

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.