Fastpartner har tecknat hyresavtal med Beijer Byggmaterial AB avseende nya lokaler om cirka 5 200 kvm i fastigheten Bagaren 7 i centrala Växjö. I förhyrningen ingår även markytor. Avtalstiden är cirka 12 år.

– Det är väldigt glädjande att Beijer har valt vår fastighet för sin nyetablering i Växjö. I och med denna etablering kommer den befintliga fastigheten att rivas och bland annat ersättas av en ny modern byggnad för Beijer. Detta är startskottet för en utveckling av fastigheten Bagaren 7 som innebär att vi kommer att öka den uthyrningsbara lokalytan på fastigheten med cirka 50%, säger Annika Sjöberg, Områdeschef på Fastpartner.

– Beijers kommande varuhus ger fantastiska förutsättningar för fortsatt tillväxt genom att vi erbjuder den bästa kundupplevelsen med engagerade nöjda medarbetare i en toppmodern anläggning på bästa läge säger Patrik Sunnegårdh, Filialchef i Växjö. Det får vi nu möjlighet att göra i centrala Växjö tillsammans med Fastpartner.

Beijer kommer att tillträda sina nya lokaler i början av 2024.

Stockholm den 5 juli 2022

För vidare information vänligen kontakta:

Håkan Bolinder, Regionchef Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 74
E-post: [email protected]

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 562 517 07
E-post: [email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2022 kl 10:00.