Fastpartner har tecknat ett 3-årigt hyreskontrakt med Region Gävleborg, Hjälpmedel SAM, avseende cirka 4 200 kvadratmeter i Hemsta Företagspark i Gävle. Kontraktet började löpa den 1 september 2020. Anpassning av lokalerna pågår och kommer att fortgå en bit in i höst.

Hemsta Företagspark är beläget i södra delen av Gävle i området Hemsta. Fastigheten uppgår till cirka 45 000 kvadratmeter och erbjuder en attraktiv blandning av kontors, lager- och produktionsytor. Exempel på hyresgäster i Hemsta Företagspark är Gavlegårdarna, Actic, Dome Adrenaline Zone, Setra och Samhall.

– Region Gävleborg och Hjälpmedel SAM är sedan tidigare en viktig hyresgäst till Fastpartner i Gävle. Den nya lokalen i Hemsta Företagspark skapar goda förutsättningar för hyresgästens expansion vilketkänns väldigt bra att kunna erbjuda,säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.

Vi är mycket nöjda med att vi har hittat en bra lösning med att få tillgång till en större lokalyta för vårt huvudlager av hjälpmedel, säger Ulf Persson, Förvaltningschef på Region Gävleborg.

Stockholm den 7 september 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Fredrik Thorgren, Regionchef Fastpartner AB
Tel: 026 – 12 32 84

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2020 kl 10:45.