Fastpartner har tecknat ett 10-årigt avtal om 1 691 kvadratmeter med Friskis&Svettis. Lokalen finns på Eldarvägen 4 i Täby. Lokalen anpassas efter Friskis&Svettis högt ställda krav på klimatsmarta och energieffektiva lösningar. Uthyrningen är ett led i att utveckla fastigheten. Bring Citymail, som också är ett företag som satsar på sin gröna profil, har nyligen tecknat ett avtal om 497 kvm och kommer att vara granne till Friskis&Svettis.

– Just nu pågår en anpassning av lokalerna för gym- och träningsverksamheten som slår upp portarna i januari 2015. Vi gläds över att kunna etablera Friskis&Svettis i våra lokaler. Det är ett bekant koncept som passar väl in i lokalen och med övriga hyresgäster, säger Christopher Johansson, Marknadschef på Fastpartner.

-Vi ser fram emot att öppna vår anläggning i Täby Kyrkby 11 januari 2015. Boende och arbetande i området får möjlighet att träna i en förstklassig anläggning till ett riktigt bra pris. Vi räknar med att lokalen blir en ny fin mötesplats för invånarna i Täby Kyrkby och dess omgivning. Anläggningen erbjuder träning för alla behov i form av gruppträning samt individuell träning, både ute och inne. Lokalerna fylls med massor av träningsutrustning med en modern syn på träning, säger Petra Hjalmarsson, projektansvarig på Friskis&Svettis.

Stockholm den 14 november 2014

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.