Fastpartner hälsar Sportamore AB och Telecitygroup Scandinavia AB välkomna som nya hyresgäster till Lunda Företagsområde. Detta får ses som en uppföljning av 2013 års nyuthyrning av 14 000 kvadratmeter i Lunda. Dessa uthyrningar bekräftar Lunda Företagsområdes starka position på marknaden.

Sportamore hyr drygt 9 000 kvadratmeter i fastigheten Rånäs 1 med ett femårigt hyresavtal. Sportamore är Sveriges största sportbutik på nätet. Sportamore siktar på att kunna erbjuda marknadens bredaste varumärkesportfölj till bästa villkor.

Telecitygroups lokal utgörs av en datahall på cirka 6 000 kvadratmeter i fastigheten Skultuna 1 och hyresavtalet löper på 15 år. Telecitygroup är Europas branschledande leverantör av operatörsneutrala datacentra. Bolaget är specialiserat på att bygga och förvalta säkra miljöer för sina kunders behov att hysa telekom, internet och IT-infrastruktur.

– Att Lunda Företagsområde ligger väl till när Stockholmsregionen växer är helt klart. Lunda Företagsområde är ett attraktivt område med god tillgänglighet som attraherar såväl stora som små industri- och tjänsteföretag säger Håkan Bolinder, Regionchef på Fastpartner.

Stockholm den 5 november 2014

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.