Fastpartner har tecknat ett 8-årigt hyreskontrakt med FLB Logistik på cirka 10 000 kvadratmeter i fastigheten Näringen 22:2 som är belägen i industri- och verksamhetsområdet Näringen i Gävle. Hyreskontraktet, som börjar löpa den 1 oktober 2018, är en utökning och förlängning av nuvarande hyreskontrakt.

Fastigheten Näringen 22:2 består av 18 stycken byggnader om totalt cirka 28 000 kvadratmeter där i princip samtliga ytor nu är uthyrda.

– Det känns väldigt bra att vi tecknat ett nytt hyreskontrakt med FLB Logistik där vi fortsätter vårt långsiktiga samarbete. Jag är övertygad om att de nya ägarna sedan några år tillbaka kommer att fortsätta utveckla verksamheten på ett positivt sätt, säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.

– Vi ökar i och med detta vår kapacitet för att i framtiden kunna erbjuda våra kunder en ännu bättre logistiklösning. Vi vill sätta Gävle på kartan som ett logistiknav och det känns väldigt bra för oss att fortsätta samarbetet med Fastpartner, säger Jan-Olof Bodin, VD FLB Logistik.

Stockholm den 25 september 2018

För vidare information vänligen kontakta:

Fredrik Thorgren, Regionchef Fastpartner AB
Tel: 026 – 12 32 84

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2018 kl 10:30.