Fastpartner har tecknat ett femårigt hyresavtal med PhoneLife AB avseende 1 400 kvadratmeter kontor och lager i fastigheten Ringpärmen 5 i Sollentuna. Fastigheten ligger invid E4:an och motorvägsavfarten i Bredden och erbjuder flexibla kombilokaler för kontor, lager och last mile-distribution.

PhoneLife, en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för mobiltillbehör, har nyligen förvärvat varumärket Teknikmagasinet och ser fram emot en period av intensiv tillväxt.

Julius Jansson Sleth, VD för både PhoneLife och Teknikmagasinet, uttrycker sin entusiasm inför framtiden:
– Vi ser fram emot att flytta in i våra nya, tre gånger så stora lokaler hos Fastpartner. Denna expansion möjliggör en aggressiv tillväxtstrategi som kommer att stärka vår marknadsposition avsevärt.
PhoneLife har historiskt sett växt väldigt kraftigt, och med de nya, rymligare lokalerna är både PhoneLife och Teknikmagasinet väl rustade för att möta en ökande efterfrågan och stärka sina positioner som ledande aktörer inom mobiltillbehör och teknikprodukter. Expansionen är en tydlig signal om bolagets ambitiösa planer för framtiden och dess förmåga att leverera enligt dessa. 

– Vi är väldigt glada att kunna erbjuda PhoneLife nya och ändamålsenliga lokaler i Bredden. Området är under stark tillväxt och har ett attraktivt läge precis mitt emellan Sollentuna och Upplands Väsby vilket tillsammans utgör Sveriges femte största tätortsområde, säger Magdalena Zalewska, Förvaltare på Fastpartner.

Stockholm den 13 juni 2024

För mer information vänligen kontakta:

Patrik Arnqvist, Regionchef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 89
E-post: [email protected]

Magdalena Zalewska, Förvaltare Fastpartner AB
Tel: 08 – 562 517 71
E-post:[email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2024 kl 14:00.