Fastpartner harav företaget Karriärföretagen utsetts till ett Karriärföretag 2023. Sedan 2011 presenterar Karriärföretagen varje år attraktiva arbetsgivare där de utvalda får titulera sig som ett Karriärföretag under ett år. Karriärföretagens mål är att vägleda studenter, eller den som nyligen har börjat jobba, till en bra start på karriären. De avgörande grundkriterier som granskas hos ett Karriärföretag är företagets karriärsidor på webben, närvaro och kvalitet i sociala medier, aktiviteter gentemot studenter och ”young professionals” och attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar. Motiveringen till Fastpartner lyder:

Fastpartner är en trygg arbetsgivare som drivs av en engagerad ledning. De har goda värderingar och tydliga gemensamma mål. Vi ser att Fastpartner värnar om sina medarbetare genom att erbjuda trygghet och möjlighet till utveckling, Det är en stor organisation och karriärmöjligheterna är många, Hos Fastpartner finns det många spännande val vilket garanterar en attraktiv karriär.

– Det är väldigt glädjande att Fastpartner uppmärksammas som ett Karriärföretag 2023. Vi försöker självklart vara en attraktiv arbetsgivare och jobbar aktivt med att förmedla vår arbetskultur, bland annat genom att ha en hög närvaro i sociala medier med god kvalitet. Vi uppmuntrar medarbetare till att vidareutbilda sig inom sitt arbetsområde. Vi internrekryterar gärna och ett bra exempel på det är att bolagets samtliga områdeschefer är internrekryterade, säger Sara Sigge, HR-chef på Fastpartner.

Stockholm den22 november 2022
 

För vidare information vänligen kontakta:

Sara Sigge, HR-chef Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 60
E-post:
[email protected]

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 562 517 07

E-post: [email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november kl 09:30.